izobraževanje

Reiki šola Asia Tuma

Avtor:Barbara Novak

izobraževanje » Reiki šola Asia Tuma

Reiki je japonski izraz za vseprisotno energijo duha, ki je v vseh nas in okoli nas. Imenujemo jo tudi univerzalna življenjska energija. Reiki se imenuje tudi tehnika za samopomoč, osebnostni in duhovni razvoj.  Je veščina sočutja. Vsak človek ima v sebi  celostni potencial, ki ga s pomočjo Reikija razvija in s tem povezuje osebnostno in dušno raven. Ko reikiramo aktiviramo obe možganski polovici hkrati, zato nas globinsko sprošča in umirja. Preko tretmajev vzpostavimo komunikacijo znotraj lastnih potencialov na nivoju hare, sprostimo miselno-čustvene napetosti, razvijamo intuicijo in prepoznamo duhovne nivoje svoje biti. S pomočjo simbolov pripomoremo k konkretni preobrazbi strahov, razvad in šibkosti kar nam omogoča uskladiti telo, um in duha zase ali pri drugih.

Pri individualnem tretmaju terapevt vzpostavi pretok z univerzalno življenjsko energijo in je z njo prežet. Energija se širi v prostor in tako terapevt ustvarja varno okolje sočutja v katerem se terapiranec lahko globinsko sprosti in se aktivira njegov samozdravilni  sistem. V času terapiranja se sproščajo zastoji v komunikaciji med fizičnim telesom in energijskimi telesi vse dokler se terapiranec ne uglasi s svojim osnovnim zapisom na nivoju hare v taki meri, kot je za njega v tistem trenutku najbolj optimalno.

Individualni tretma traja 80 minut in obsega pogovor ter izravnavo energijskega polja. Da se doseže optimalen učinek je priporočljivo narediti več zaporednih tretmajev.

 

VPELJAVA V REIKI SKOZI POSVETITVE

Reiki šola je namenjena posameznikom, ki si želijo osebnostnega in duhovnega razvoja ter možnosti za samopolnomočenje. Poteka v treh posameznih posvetitvah po tradicionalni metodi naravnega zdravljenja in duhovnega razvoja dr. Usuija iz Japonske. Trem posvetitvam sledi posvetitev v učitelja. Mojstrica in učiteljica Barbara Novak je tečaje oblikovala tako, da ima aspirant poleg uglasitev tudi vpogled v ezoterična vedenja o energijski strukturi človeka.

1. del
Udeleženec se seznani z zgodovino reikija in osnovnimi načeli. Nauči se osnovne tehnike polaganja rok za samozdravljenje in za pomoč drugim. Posvetitev odpira energijski kanal, po katerem steče univerzalna energija in se preko srca in rok prenaša naprej. Udeleženec se seznani z osnovnim vedenjem o energijski strukturi človeka. Za povezavo med fizičnim telesom in energijsko strukturo se nauči izvajati makko ho vaje.

Aspirant na prvem delu pridobi na:

 • sposobnost razvijanja intuicije, gojenja stika z notranjim vodstvom,
 • sposobnost aktiviranja samozdravilnega sistema,
 • zmožnost prenašanja zdravilnega toka na drugo osebo,
 • vedenje o energijskih centrih – čakrah,
 • vedenje o povezavah med fizično bolečino, organi, meridiani in čustveno miselnimi procesi,
 • uvajanje v meditacijo z namenom globoke sprostitve, komplementacije in notranjega uvida.

Praktične vaje:

 • izvajanje makko ho vaj
 • izvajanje vodenih meditacij,
 • delo na sebi ali z drugimi, medsebojna izmenjava.

 

Prvi del zajema  šest 90 minutnih srečanj in prvo posvetitev po Usuijevem sistemu  naravnega zdravljenja in duhovnega razvoja.

Vsako srečanje je sestavljeno iz treh delov:

 • Tema za ozaveščanje : vsako srečanje ima eno temo o povezavah med fizičnim telesom in energijsko strukturo človeka
 • Vadba makko ho ali shiatsu vaje z dihanjem: vaje za negovanje pretoka ki-ja po meridianih  ter sproščanje med vajo z dihanjem
 • Meditacija z reikijem: vodeno sproščanje kot vpeljava v meditacijo, v sproščenem stanju vadenje tišine, vmes skupinsko reikiranje

Sledi sedmo srečanje, ki je namenjeno prvi posvetitvi v Reiki. Srečanje traja 4 ure.
Praktične vaje po tečaju se izvedejo po dogovoru.


 

2. del
Na tej stopnji se udeleženec nauči uporabljati tri reiki simbole v različnih okoliščinah. Nauči se pošiljanja reikija na daljavo. Okrepi se čutenje, občutenje in intuicija. Raztapljati se začnejo miselni vzorci in čustvene napetosti, odpravljajo se razvade. Udeleženec se seznani z energijskimi telesi in se nauči različnih načinov odvezav  v odnosih. Aspirant v drugem delu pridobi na:

 • uporabi reiki simbolov za tretmaje na sebi in drugih,
 • negi miselne in čustvene čistosti,
 • zbiranju svoje lastne energije in zavestni uporabi potencialov,
 • spoznavanju avričnih ravni,
 • skrbi za kakovostne odnose,
 • prekinjanju vezi v odnosih in reševanju konfliktov,
 • astralni ekologiji,
 • razvijanju sočutja,
 • terapiji s kristali in reikijem,
 • pripravi na postopek iniciacije.

 

Praktične vaje:

 • tretmaji na sebi,
 • tretmaji na drugih osebah na daljavo ali fizično,
 • odvezave s starši, brati in sestrami,
 • odvezave s partnerji in otroci,
 • vodene odvezave drugim osebam,
 • izvajanje vodenih meditacij,
 • izvajanje dihalnih vaj kot priprava na postopek iniciacije.

Tečaj zajema 16ur. Praktične vaje po tečaju se izvedejo po dogovoru.

 

3. del
To je posvetitev v mojstrsko stopnjo. Udeleženec se nauči uporabe mojstrskega simbola, ki močno poveča delovanje reikija ter moč ostalih simbolov. Ta stopnja pospešuje predvsem duhovno rast posameznika, tako, da bo kasneje lahko pomagal drugim, vodil tečaje in jih vpeljal v posvetitve. Udeleženec se nauči vedenja o hari in jedrni zvezdi. Aspirant v tretjem delu pridobi na:

 • poglabljanju meditativnih tehnik,
 • uporabi simbola-ključa za uskladitev z namero na nivoju hare,
 • razvijanju mojstrskih veščin za uvajanje v učiteljsko stopnjo,
 • dihalnih vajah ter poznavanje mikro in makrokozmične orbite,
 • reševanju konfliktnih situacij v življenju,
 • poznavanju procesa psihične operacije,
 • vodenju meditacije v skupini,
 • kompleksnejšemu pristopu k individualni obravnavi,
 • komunikaciji in vpogledih v podzavestne in nadzavestne nivoje


Praktične vaje:

 • izvajanje psihične operacije sebi ali drugi osebi,
 • vodenje meditacije v skupini,
 • vaje za postopek iniciacije

Tečaj zajema 16 ur. Praktične vaje po tečaju se izvedejo po dogovoru.

 

Mojster – učitelj
Udeleženec je posvečen v mojstra-učitelja. Nauči se postopkov iniciranja in delo na hari in jedrni zvezdi druge osebe. S to stopnjo udeleženec postane samostojen. Lahko prenaša znanje in izkušnje na druge in začne voditi svoje tečaje. Tečaj je oblikovan individualno glede na potrebe aspiranta.

Tečaj zajema 16 ur. Praktične vaje po tečaju se izvedejo po dogovoru.

 

 

Reiki šola 1.del bo potekala v juliju in avgustu 2018. Program bo zajemal  šest 90 minutnih srečanj in prvo posvetitev po Usuijevem sistemu  naravnega zdravljenja in duhovnega razvoja. Sledi sedmo srečanje, ki je namenjeno prvi posvetitvi v Reiki. Srečanje traja 4 ure. Srečevali se bomo v Šoli Irskega plesa na Celovški 175 v Ljubljani. 

 

Termini:

Reiki šola 1.del

od 4.7. do 15.8. 2018, sreda od 18h do 19.30 in sreda 15.8. od 10h do 14h

Reiki šola 2.del

sobota 7.7. in nedelja 8.7. 2018 od 10h do 18h

 

sobota 15.9. in nedelja 16.9. 2018 od 10h do 18h

Reiki šola 3.del

sobota 11.8. in nedelja 12.8. 2018od 10h do 18h

 

sobota 29.9. in nedelja 30.9. 2018 od 10h do 18h