Praktikum dinamičnega ravnovesja

Praktikum dinamičnega ravnovesja

Avtor:Barbara Novak

izobraževanje » Praktikum dinamičnega ravnovesja

Praktikum je namenjen vsem ljudem, ki želijo biti soustvarjalci svojega življenja. Ki želijo skrbeti za zdravo in vitalno telo, biti čustveno uravnoteženi, čuteči, želijo spoznati, kaj so in kaj je njihovo poslanstvo. Želijo raziskati, katere vrline življenja lahko spontano in z lahkoto posredujejo drugim in jim s tem pomagajo pri njihovi rasti. Namenjen je tudi vsem, ki si želijo doseči jasnost misli in bistrost duha. Misliti s svojo glavo, biti ustvarjalen v vsakdanjem življenju in se hkrati zavedati svoje transcedence. 
Raziskovali in razvijali bomo različne človeške kvalitete (inteligence) in se naučili uporabljati ustrezna orodja in vaje, ki nam bodo v pomoč pri tem raziskovanju. Vse inteligence se smiselno povežejo v celoto, zato se bomo na koncu izobraževnja preizkusili v svojih vrlinah.

Izobraževanje poteka 12 mesecev in obsega 10 sklopov. Vsak mesec je namenjen  svojemu področju – sklopu znanj. Vsak sklop zajema 32 ur. 16 ur je namenjih teoriji in se odvijajo enkrat tedensko 4 ure (60min). V tem času praktiki izvajajo praktične vaje in naloge tudi doma. Na vsakem srečanju sledi kratka supervizija. 
Sledi vikend delavnica, ki zajema 16 ur dela. Poudarek je na praktičnih vajah. Delavnica Ustvarjalni proces se izvede v naravi. 
Po  izvedenih sklopih si vsak udeleženec/-ka izbere temo, napiše teoretično vsebino in predstavi praktično izvedbo na zaključku Praktikuma.

Po uspešno končanem programu praktiki prejmejo potrdilo o opravljenih znanjih.

 

NAMEN PRAKTIKUMA

  • Ozaveščanje človeških potencijalov
  • Delo s potencijali
  • Razvijanje orodij za pomoč pri osebnostni in duhovni rasti
  • Učenje samozdravljenja, iskanje življenjskega ravnovesja in pomoč drugim
  • Praktična izvedba ustvarjalnih procesov (od besed k dejanjem)
  • Živeti sebe in biti hkrati povezan z drugimi
  • Delovanje v skladu z dušo
  • Uporaba duhovnih znanj pri delu, ki ga opravljamo.-S svojim vzorom smo lahko v pomoč drugim

 

Stran: