Plazma

Avtor:Barbara Novak

Inštitut » Plazma

Plazma je preplet znanj, izkušenj, zaznav, domišljije in intuicij, povezanih s prisotnostjo fizične inteligence v našem življenju. Ni sistem in ni metoda. Ravno iz samega prepletanja se ustvarja in zopet razpušča sistematizacija ali metoda samega dela pa tudi našega fizičnega telesa.

Plazma je urjenje v zaznavanju, spoznavanju in upravljanju fizične inteligence, da jo uporabimo pri svojih dejavnostih od plesa, športa, borilnih veščin do vsakdanjih dejavnosti (hoja, delo za računalnikom, spolni odnos ...).

Gre za gibalni pristop, ki pripelje do večje telesne pozornosti, prožnosti, moči, večje sposobnosti zaznavanja in odzivanja, poznavanja dejanske zgradbe svojega telesa in načina gibanja. Pa tudi do večje sposobnosti ustvarjanja novih gibalnih vzorcev. Vse to z gibalnimi vajami, ki jih ustvarimo sami.

Plazma prihaja v mnogih oblikah. Poleg ustaljenih oblik: treninga, masaže in terapije, sedaj dodajamo: makro in mikro ter raziskavo.

 

Plazma Mikro

je Plazma s temo, ki jo obdelujemo intenzivneje za vikend enkrat na mesec.

 

Plazma Makro

Izhodišča Plazme Makro je zaznava in ocena trenutnega fizičnega stanja in uporabo tega stanja za nadaljnje delo na gibanju. Namen Plazme Makro je, da se zjutraj enostavno pretegnemo ali pa kar direktno iz na pol spanca že skočimo v raziskovanje labirinta medsebojno tesno poveznih gibalnih vzorcev.

Plazma Makro je primerna za vse starosti, spole, statuse, ozadja, prihodnosti. Lahko pridete s svojimi prijatelji, partnerji, otroci in, zakaj ne, tudi sovražniki. Lahko pa tudi s težavami in radostmi.

Skozi Plazmo bo z vami potoval Gregor Kamnikar.

Prispevek za udeležbo na Plazmi Makro je prostovoljen. Prispevek lahko nakažete na Asia Tuma, Jakčeva 2, 1000 Ljubljana, 0205 6008 9803 804 (NLB), s pripisom Plazma Makro.

 

Plazma Raziskava

Preko imena te veščine, urjenja (etimološko bi lahko razumeli besedo kot narediti pravo stvar v pravem trenutku) želim raziskati možnost za obstoj odprte blagovne znamke. Neke vrste copylefta. Primera: linux in creative commons.

Plazma ni sistem, tehnika ali metoda.

Izhodišča za Plazmo Raziskavo. Te bomo spreminjali in dopolnjevali.

  • Plazma Raziskava je oblika urjenja, kjer vsak, ki je del Plazme Raziskava, vodi raziskavo povezavo z gibalno-telesno inteligenco. To raziskavo določi sam in če želi s pomočjo ostalih vpletenih. Gregor bom recimo nadaljeval raziskavo, ki jo delam že dlje časa in je raziskava možnopsti zavestnega dostopa do osnovih gibalnih vzorcev, ki jih zapopademo do nekje petega leta starosti.
  • Potek, način, rezultat in čas raziskave so odvisni od vsake raziskave in jih ne določa Plazma Raziskava ali Inštitut
  • Plazma Raziskava je del Inštituta za raziskave in uporabo raziskav, pomeni, da vsaka raziskava v okviru Plazme Raziskava nastaja pod pogoji Inštituta
  • Vsaka raziskava je podprta najprej s certifikatom. S pomočjo Inštituta pa seveda raziskava lahko išče druga podporna sredstva
  • Ob začetku raziskave povezave z gibalno-telesno inteligenco vsak dobi certifikat za urjenje Plazme.
  • certifikat Plazme je le izhodišče in ne zahteva nobene uporabe izhodiščnega imena (Plazma) v tem, kar bo človek učil, predajal, predaval.
  • enkrat na teden Plazma Raziskava omogoča skupno raziskovanje v Centru Premik, kjer naj pride do izmenjav, trening, preučevanja. To srečanje lahko posvetimo splošnemu urjenju ali pa tematskemu, ki je ravno del raziskave, ki se odvija. Srečanje je tudi namenjeno prikazu rezultatov raziskav v okviru Plazme Raziskav.
  • za raziskavo ali to, da je raziskava del Inštituta ni potrebno ničesar plačati

 

http://plazma.upri.se/