M - Voda teče in vse reče

Avtor:Barbara Novak

povezave » M - Voda teče in vse reče

Voda teče in vse reče
Barbara Novak in Marjeta Kamnikar
komunikacijsko popotovanje od Ljubljane do Martuljka in nazaj
v soboto, 23.7.2016, od 10.00 do 18.00
http://m.federacija.net/


Ali lahko ustvarimo prostor radosti, v katerem vsak najde svoj polni izraz v tistem trenutku
srečanja? Zanima nas odziv udeleženih ljudi, njihova sposobnost komunikacije, verbalizacije
zaznavanega in preseganje sramu ob razkritju najsubtilnejših notranjih zaznav. Proces je kot
tankočutno ljubljenje, kjer je potrebna popolna predanost, zaupanje partnerjem in odgovornost do
storjenega in povedanega.
Začnemo iz sebe, ustvarimo, podelimo z drugimi in s prostorom, se vrnemo vase in integriramo
naučeno. Sprostimo, česar ne potrebujemo.

Potek
10.00 odhod iz Ljubljane
11.30 odhod na slap
12.00 vaje pri slapu
12.30 odhod do izvira
13.30 posvetitev z vodo
14.00 odhod v Ljubljano
16.00 gibalno izražanje in postavitev slik
16.45 verbalna izmenjava
18.00 pospravljanje

Organizacija
Svojo udeležbo pri igri lahko javite na nelson.valmor@gmail.com ali 040226981 (Nelson/Gregor)
in/ali asia.tuma@gmail.com ali 040210512 (Barbara). Na oba naslova se lahko obrnete za več
informacij.
Glede na število ljudi bomo organizirali najbolj ekonomičen način prevoza. Lahko vas poberemo
tudi na poti do Martuljka. Če greste z lastnim prevozom, se dogovorimo za točno mesto srečanja v
Martuljku.
Vabimo vas, da s seboj vzamete steklenico, kamor bomo natočili vodo iz Martuljščice in si tudi
pripravite malico.
M lahko prisostvujete tudi samo v Fužinskem parku. V tem primeru se tam srečamo ob 16.00.
Priporočamo, da natančno uro preverite isti dan pri Barbari.
---
Meditacija
Kako prizemljiti nevidne sile, ki so zelo pomembne za komunikacijo? Kako zaznano sporočati
okolici? Kako poteka komunikacija s prostori in med prostori?
To so vprašanja, ki izzivajo raziskovanje in igro v človeku, med ljudmi in med krajinskimi prostori.
Izbira prostora je deloma intuitivna, deloma razumska, ker smo v preteklosti že vlagali energijo v te
poti. Partnerska prostora sta Gozd Martuljek z Martuljščico (trije Martuljški slapovi) in Fužinski
park v Ljubljani.
Ali lahko ustvarimo prostor radosti, v katerem vsak najde svoj polni izraz v tistem trenutku
srečanja? Zanima nas odziv udeleženih ljudi, njihova sposobnost komunikacije, verbalizacije
zaznavanega in preseganje sramu ob razkritju najsubtilnejših notranjih zaznav. Proces je kot
tankočutno ljubljenje kjer je potrebna popolna predanost, zaupanje partnerjem in odgovornost do
storjenega in povedanega.
Martuljški slapovi so izraz miline, čistosti in radosti. Izraz svečenice, ki je v vsakem izmed nas.
Obisk slapov je prakticiranje komunikacije inspiracije, nabiranje materiala, idej, občutkov ali misli.
Ideali, intuitivne zaznave večjih struktur kot je človek, komunikacija z Zemljo in njenimi potenciali
so možni materiali za obdelavo. Kaj od tega se želi prizemljiti, oziroma ,kaj od vsega tisti trenutek
lahko zavzame obliko vidnega.
Fužinski grad. Poln močne strukture-prostora za udejanjanje. Vabi, da se v njem naselimo,
ustvarjamo. Je viden, močan in odprt za nove oblike. Vanj želimo naseliti bitje prostora Martuljških
slapov, sočutje in milino. Komunikacija dveh prostorov prinese novo razsežnost. Kakšno? To bomo
ugotovili na licu mesta ob izvedbi.
Začnemo iz sebe, ustvarimo, podelimo z drugimi in s prostorom, se vrnemo vase in integriramo
naučeno. Sprostimo, česar ne potrebujemo.
---
M Voda teče in vse reče
Barbara Novak in Marjeta Kamnikar
Zasnova celotnega M: Gregor Kamnikar in Marjeta Kamnikar
Zasnova in izpeljava te izvedbe M: Barbara Novak
Izvedba: Marjeta Kamnikar, Barbara Novak in soigralci
Kostum za Marjeto: Barbara Novak
Produkcija: Nomad Dance Academy Slovenija / nda.si in Federacija (do 2016) / federacija.net
Koprodukcija: International Dance Terrorist Organization / idto.upri.se
Podpora: Mestna občina Ljubljana, Erferifund
Program Ustvarjalna Evropa Evropske Unije v okviru DANCE ON, PASS ON, DREAM ON
podpira tudi M.