Donacije

Avtor:Barbara Novak

DONACIJE in SPONZORSTVO

Spoštovani uporabniki naših storitev in posamezniki naklonjeni naši dejavnosti

Zavod je neprofitna organizacija, ki se napaja iz svojih dejavnostih ter s pomočjo sponzorstva in donacij. Za vse, ki ste nam s tako pomočjo pomagali pri raziskovanju in našem delu se vam na tem mestu iz srca iskreno zahvaljujemo za vaše zaupanje in izkazano podporo.

Poleg pomoči in svetovanja pri osebnostni in duhovni rasti, veliko časa posvečamo raziskovanju človeških potencialov. K temu pristopamo sistematično in vztrajno razvijamo nova orodja za boljšo kvaliteto bivanja in razvijanja ustvarjalnih moči. Zaznano in raziskovano uporabljamo za dobrobit človeštva na kolektivni ravni. Kot se nekateri ukvarjajo z materialnim kapitalom, se mi ukvarjamo z duhovnim kapitalom. Ta pa velikokrat ni ovrednoten, oziroma imamo ljudje predsotke za vrednotenje neoprijemljivih potencialov, čeprav so vsakdanji del človeške narave. Zato je težje najti kapital, ki bi podpiral takovrstne dejavnosti in raziskovanja.

Donacija: Če vas inspirira vlaganje v našo dejavnost, lahko svoje prispevke nakažete na račun

NLB 0205 6008 9803 804
S pripisom: donacija za razvoj človeških potencialov

Sponzorstvo: Vašo podporo lahko izkažete tudi z nakupom darilnih bonov, ki jih podarite ali sami uporabite za naše storitve.

 

ASIA TUMA, zavod za pomoč in pospeševanje
osebnostne rasti in duhovnega razvoja Ljubljana
Jakčeva 2
1000 Ljubljana
040 210 512 Barbara
www.asiatuma.net
asia.tuma@gmail.com